IMG_9901.jpg

W dniach 26.04. - 02.05. grupa młodych geografów z klas IIABC zamieniła szkolne ławki na zajęcia w terenie. Podczas gdy książki mogą dostarczyć wiedzy teoretycznej to w terenie można zobaczyć, dotknąć, doświadczyć. Naszym terenem badawczym była Skandynawia.
Podczas wyjazdu odwiedziliśmy wiele miejsc. Oto trasa naszej wyprawy.

IMG_9930.jpg

Trasa Skandynawia.png

IMG_9839.jpg


Tematem przewodnim naszych zajęć terenowych był wpływ lądolodu plejstoceńskiego na rzeźbę młodoglacjalną wybranych regionów Skandynawii oraz wskazanie różnić pomiędzy wybranymi elementami środowiska przyrodniczego Polski i Skandynawii.

IMG_0125.jpg

Na promie w trakcie rejsu ze Sztokholmu do Helsinek odbyły się zajęcia dotyczące środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego oraz zmian jakie w nim zachodza pod wpływem działalności człowieka.
Będąc w Finlandii mieliśmy okazję zobaczyć również tajgę.

IMG_0173.jpg


Galeria wkrótce