Stypendium SP

STYPENDIA NAUKOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce 

Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy nie tylko uzyskują najwyższe wyniki w nauce ale również swą postawą, aktywnością i zaangażowaniem zapracowali na minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznawane jest po I i II trymestrze za najwyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskaną w trymestrze – stypendium w kwocie 80 zł miesięcznie wypłacane jest przez następny trymestr.