Potrzebne dokumenty

WNIOSKUJĄC O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  NALEŻY PRZESŁAĆ SKANY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

1)  podpisanego podania o przyjęcie do szkoły,

2)  własnoręcznie napisanego życiorysu kandydatki/kandydata,

3)  świadectwa promocji odpowiednio do klasy 6 lub. 7,

4)  wykazu ocen za pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego w obecnej szkole, potwierdzonego przez wychowawcę klasy,

5) fotografii legitymacyjnej kandydatki/kandydata.

Prosimy o przesłanie w.w. dokumentów na adres e-mail: sp@ekos.edu.pl .

W temacie wiadomości prosimy napisać imię i nazwisko kandydatki/kandydata - rekrutacja.