Wymagania egzaminacyjne

Egzaminy wstępne do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu - zakres wymagań

Na egzaminie wstępnym do Liceum obowiązują wiedza i  umiejętności opisane w podstawie programowej nauczania dla szkoły podstawowej. 

JĘZYK POLSKI Podstawa programowa klasa VII i VIII 
MATEMATYKA Podstawa programowa klasa VII i VIII 
BIOLOGIA Podstawa programowa, punkty III - VI 
CHEMIA Podstawa programowa, punkty I - VIII 
FIZYKA Podstawa programowa, punkty I - VIII 
GEOGRAFIA  Podstawa programowa, punkty IX - XVIII 
HISTORIA Podstawa programowa, punkty XIX - XXXVII 
JĘZYK ANGIELSKI Podstawa programowa - poziom II.1 
- poziom rozszerzony
- poziom dwujęzyczny
JĘZYK NIEMIECKI Podstawa programowa - poziom II.1