Warsztaty Interdyscyplinarne

Regulamin warsztatów interdyscyplinarnych


W roku szkolnym 2021/2022 egzamin zdają uczniowie klasy:

III liceum trzyletniego - 13.12.2021

II oraz III liceum czteroletniego - 23.05.2022