Stypendia

STYPENDIA NAUKOWE DLA UCZNIÓW LICEUM

Stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce 

Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy nie tylko uzyskują najwyższe wyniki w nauce ale również swą postawą, aktywnością i zaangażowaniem zapracowali na minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznawane jest po I i II trymestrze w dwóch kategoriach:

I -  stypendium naukowe za najwyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskaną w trymestrze – stypendium w kwocie 120 zł miesięcznie wypłacane jest przez następny trymestr,

II - stypendium naukowe za najwyższą średnią ocen z przedmiotów na poziomie zaawansowanym uzyskaną w trymestrze - stypendium w kwocie 110 zł miesięcznie wypłacane jest przez następny trymestr.

Stypendium imienia profesor Ilony Wieścickiej

Stypendium podtrzymuje naszą pamięć o zmarłej w 2012 roku profesor Ilonie Wieścickiej, znakomitej i oddanej uczniom Nauczycielce. Tak kultywowana pamięć nawiązuje do pełnej pogody ducha i afirmacji życia postawy naszej Nauczycielki.

Stypendium jest przeznaczone dla uczennic i uczniów klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu, którzy uzyskają najwyższe w swoim roczniku wyniki z próbnych i właściwego egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.