Potrzebne dokumenty

WNIOSKUJĄC O PRZYJĘCIE DO LICEUM, NA ADRES EMAIL: LICEUM@EKOS.EDU.PL NALEŻY PRZESŁAĆ SKANY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

1)  podpisanego podania o przyjęcie do szkoły,

2)  świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej,

3)  wykazu ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez kandydatkę/kandydata po pierwszym semestrze klasy VIII, poświadczonego przez wychowawcę klasy (nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu),

4) kolorowe zdjęcie legitymacyjne kandydatki/kandydata o wymiarach nie mniejszych niż: 708 pix. szerokość x 855 pix. wysokość, w formacie jpg.), 

5) bankowe potwierdzenie przelewu opłaty egzaminacyjnej.

W temacie wiadomości prosimy napisać imię i nazwisko kandydatki/kandydata - rekrutacja.