Plakat.png

Umiejętności bycia przedsiębiorczym i kreatywnym są niezwykle cenione na współczesnym rynku pracy. Wiele uczniennic i uczniów nie zastanawia się nad tym, jaki już teraz ma potencjał, a tak jest. Przekonaliśmy się o tym, proponując Wam różne działania projektowe, w ramach przeprowadzonych w szkole akcji charytatywnych. Tym razem zapraszamy do projektu biznesowego Innovator of Tomorrow, organizowanego przez Stowarzyszenie Blockchain Polska współzałożyciela konferencji Technology of Tomorrow.

IMG_6665.jpg

Jest to projekt skierowany dla uczennic i uczniów szkół średnich z Polski zachęcający młodzież do rozwoju w obszarze nowych technologii, przedsiębiorczości i budowaniu umiejętności społecznych.
W ramach Szkolnej Akademii Myślenia w czwartek 1 lutego o szczegółach programu opowiedział nam prezes Stowarzyszenia pan Marcin Rzetecki.

IMG_6672.jpg

Do projektu zapraszamy wszystkie uczennice i wszystkich uczniów Liceum, niezależnie od waszych wyborów rozszerzeń. W ramach projektu będziecie pracować w grupie nad własnym, unikalnym pomysłem biznesowym. Warunek - grupy muszą być koedukacyjne, mogą składać się z 4 - 5 uczniów klas I - III LO. Grupy projektowe otrzymają wsparcie partnerów biznesowych Stowarzyszenia w formie wykładów.
Zapisy do projektu będa możliwe do poniedziałku do 5 lutego przez formularz online.

IMG_6644.jpg

O tym, że będąc jeszcze w Liceum można stworzyć coś wyjątkowego, mogliśmy się przekonać również w ramach Szkolnej Akademii Myślenia na spotkaniu z Michałem Ejankowskim. Michał jest studentem I roku anglistyki na UAM, ale jeszcze będąc w liceum, został finalistą olimpiady “Zwolnieni z teorii” jako pomysłodawca i współtwórca słownika online do nauki idiomów angielskich TREEDIOMS.

IMG_6663.jpg