Wymiana ze Szkołą w Meinersen w Niemczech


Od czterech lat współpracujemy ze szkołą w Niemczech. Naszym partnerem jest mieszczące się w Meinersen, w kraju związkowym Dolna Saksonia Sibylla- Merian-Gymnasium. Dwa razy w roku młodzież może wziąć udział w wymianie szkolnej z Niemcami. 

Spotkania młodzieży zarówno w Niemczech, jak i w Polsce dofinansowywane są ze środków “Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”- organizacji wspierającej tego typu projekty, które jako cel stawiają sobie integrację, poszerzanie horyzontów młodych ludzi i tworzenie wspólnie ciekawych projektów.

Wymiana ze szkołą w Niemczech pozwala uczniom poszerzyć znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać naszych zachodnich sąsiadów. 

Młodzież uczestniczy w lekcjach swoich partnerów, bierze udział we wspólnych aktywnościach wynikających z poszczególnych punktów programu wymiany, a punktem kulminacyjnym każdej wizyty jest prezentacja przygotowanego przez uczniów projektu.