Wymiana ze Szkołą CSV van De Perre z Middelburgu w Holandii

Middelburg to miasto w Zelandii na zachodzie Holandii. Ze szkołą CSW Walcheren Ekos przyjaźni się od dawna. Dotychczas odbyło się pięć wymian: w roku szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022 oraz 2022/2023.

Podczas wymiany uczniowie obu szkół goszczą się  nawzajem, spędzając w razem około 5 dni. Za pośrednictwem mediów społecznościowych utrzymują też kontakt przed przyjazdem oraz na długo po powrocie do domów.

Głównym celem projektu jest poznanie różnic kulturowych, zweryfikowanie stereotypów oraz poznanie przyrody polskiej oraz holenderskiej. 

Okazją do tego są realizowane podczas wymiany różnorakie formy aktywności. W Holandii jeździliśmy oczywiście na rowerach, uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych, zwiedzaliśmy rodzinną farmę serową, podziwialiśmy nowoczesne tamy oddzielające poldery od Morza Północnego. Największy entuzjazm wzbudziła w nas wizyta w fabryce czekolady i możliwość własnoręcznego wyprodukowania kilku wyrobów.

W Polsce z kolei organizujemy dla gości warsztaty kulinarne (wszyscy nabierają wprawy w lepieniu pierogów), zwiedzamy Poznań i okolice, gramy w piłkę (siatkową lub koszykową - gospodarze zawsze wygrywają), urządzamy leśne wycieczki oraz ogniska. Zawsze odbywa się też pokaz umiejętności tanecznych oraz wokalnych obu grup. Niezmiennie najwyższe pochwały zbiera spływ kajakowy malowniczą rzeką Wełną.

Zakończywszy jedną wymianę, myślimy już o następnej.

Link do strony szkoły